BÌNH LUẬN: Có một World Cup kì lạ

BÌNH LUẬN: Có một World Cup kì lạ

Khác với các kì World Cup trước, World Cup 2018 đã chứng kiến sự thu hẹp khoảng cách đáng kể giữa các nền bóng đá. Ở đó, chiến thuật khắt khe đã khiến các trận

5 6 7 8 9