Tại sao cúng CÔ HỒN phải cúng cháo loãng?

Tại sao cúng CÔ HỒN phải cúng cháo loãng?

Theo thuyết nhà Phật, những linh hồn bị đày đọa phải mang một thực quản nhỏ hẹp chỉ có thể ăn cháo loãng chứ không thể nuốt được thức ăn thông thường.

1